Ru’tin I, 63x103cm, Solarisation, 2017

Ru’tin II, 63x103cm, Solarisation, 2017

RU'TIN

Solarizasyon metoduyla kurgulanan bu eser, tekniğin doğası gereği hızlı üretilmek durumundadır. Fotoğraf kartlarında hızla oluşan bir görüntü, yerini aynı hızda bir diğerine bırakır. Tıpkı doğal afetler ve insan eliyle şekli sürekli değişen, gözlemlenebilir katmanları rutin olarak alçalan ve yükselen yerküre gibi.
İzini sürdüğü zaman ve mekanı bulduğuna, aradığı an’ıya vardığına karar verene dek, seri bir biçimde görüntüleri işleyen İlgen Arzık, böylelikle durmaksızın işaret ettiği doğanın ritminine, onun bir parçası olarak hem katkı sunmakta, hem de tanıklık etmekte. Kişinin, Aranan’ın niteliğine dair fikrinin de arayış boyunca yeniden şekillendiği göz önünde bulundurulursa, zihninin gözlemlenemez katmanlarını kazarak üreten ve seçen bir göz; sabitlikten uzak, doğa gibi, hep yoldadır.
Bayezid-i Bistami’den alıntılayacak olursak; “Aramakla bulunmaz ancak bulanlar hep arayanlardır.”

 

Text collaboration with Kamucan Yalçın.

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017

Untitled, 13x18cm, Solarisation, 2017